Autosklo Cent - Oprava autoskla

Nie sme jediný, ale sme najlepší !

Od 1.6.2018 Vám poskytujeme aj službu opravy autoskla. Táto služba je poskytovaná prostredníctvom mobilného servisu. Službu vykonávame bez príplatku za výjazd mobilného servisu v Nitrianskom , Trnavskom a Bratislavskom kraji. V ostatných krajoch túto službu neponúkame. Veľkosť poškodenia môže byť maximálne do veľkosti 2 cm. Treba si však uvedomiť , že oprava nie je navždy. Poškodené sklo skôr či neskôr aj tak praskne. Pokiaľ Vám niekto povie , že poškodenie opraví a sklo nikdy nepraskne , KLAME VÁM!!! Taktiež si treba uvedomiť , že oprava poškodenia bude vždy viditeľná , nakoľko do poškodeného miesta sa dostávajú nečistoty a tie vytvárajú odtieň v opravovanom poškodení. Preto, čím dlhšie je poškodenie neopravené, tým je viac po oprave viditeľné .  V neposlednom rade pri oprave poškodeného skla sa môže stať že sklo praskne! Za takúto situáciu nenesieme žiadnu zodpovednosť. V takomto prípade Vám ihneď ponúkneme cenu na kompletnú výmenu Vášho poškodeného autoskla. Ak sa Vám cena bude páčiť a dohodneme si výmenu celého skla, nebude vám účtovaný žiadny príplatok za výjazd mobilného servisu. V opačnom prípade pri prasknutí autoskla počas jeho opravy účtujeme poplatok za výjazd mobilného servisu.